wróć do zestawu testów

Działania arytmetyczne

testowanie:

 
"1"
"2"
 
1
działania arytmetyczne
aritmeticzné dzejanié
2
dodawanie
dodôwanié
3
odejmowanie
òdjimanié
4
mnożenie
wielenié
5
dzielenie
dzélenié
6
całkowanie
całownienié, jintegracëjô
7
różniczkowanie
diferencowanié
8
potęgowanie
zwielanié
9
pierwiastkowanie
pierwińcowanié
10
dodać
dodac
11
odjąć
òdjic
12
pomnożyć
(z)wielëc
13
podzielić
(pò)dzélëc
14
minus
minus, mni
15
plus
plus, a
16
razy
razë, razów
17
pomnożone przez
wieliwóné przez
18
podzielone razy
dzéloné przez
19
to się równa
(to) je
20
to jest
(to) je
21
logarytm naturalny
nôtëralno logaritma
22
siedem procent ze sto to jest siedem
sétmë procent ze sta je sétmë