wróć do zestawu testów

Liczebniki porządkowe

testowanie:

"1"
"2"
1liczebniki porządkoweòrdënkòwé wielniczi
2pierwszypierszi
3drugidrëdżi
4trzecitrzecy
5czwartyczwiôrti
6piątypiąti
7szóstyszósti
8siódmysódmi
9ósmyósmi
10dziewiątydzewiąti
11dziesiątydzesąti
12jedenastyjednôsti
13dwunastydwanôsti
14trzynastytrzënôsti
15czternastysztërnôsti
16piętnastypiãtnôsti
17szesnastyszesnôsti
18siedemnastysétmënôsti
19osiemnastyòsmënôsti
20dziewiętnastydzewiãtnôsti
21dwudziestydwadzesti
22dwudziesty pierwszydwadzesti pierszi/jeden dwadzesti
23dwudziesty drugidwadzesti drëdżi/dwa dwadzesti
24dwudziesty trzecidwadzesti trzecy/trzë dwadzesti