wróć do zestawu testów

Jaki masz zawód?

testowanie:

"1"
"2"
1Jaki masz zawód?Jaczi je twój wark?
2Jestem z zawodu murarzem.Jô jem mùlôrz.
3Jestem ogrodnikiem.Jem garnéra.
4Jestem magistrem socjologii, ale obecnie pracuję jako sprzedawca w sklepie warzywnym.Jô jem madżistrã socjologije, le terôzka robiã jakno przedôwca we warziwnym/zjôdnym krómie.
5Z zawodu jestem stolarzem, ale w tej chwili nigdzie nie pracuję, jestem bezrobotny.Mój wark je stolôrz, le terôzka nigdze nie robiã, jem bezrobòtny.
6Gdzie pracujesz?Dze të robisz?
7Niestety nigdzie. Jestem bezrobotny.Wej nigdze. Jô jem bezrobòtny.
8W małej firmie budowlanej.W môłi bùdowiznowi pòdjimiznie/firmie.
9W rolnictwie. Pracuję w gospodarstwie u mojego ojca.We gbùrzëznie. Robiã na gbùrstwie mòjégò òjca.