wróć do zestawu testów

Opowiadamy o sobie

testowanie:

"1"
"2"
1Opowiadamy o sobie.Gôdómë ò se.
2Opowiedz coś o sobie.Rzekni cos (co le) ò se.
3Jak masz na imię?Jaczé je twòje miono.
4Mam na imię Jan.Mòje miono je Jón.
5Mam na imię Anna.Mòje miono je Ana.
6Jak się nazywasz?Jak sã nazéwôsz?
7Nazywam się Jan Nowak.Nazéwóm sã (Jô jem) Jón Nowôk.
8Kiedy się urodziłeś?Czej môsz sã rodzoné?
9Urodziłem się 15 maja 1982 roku.Jô móm sã rodzoné 15 maja 1982 rokù.
10Gdzie i kiedy się urodziłeś?Dze a czej môsz të sã rodzoné?
11Urodziłam się 27 lutego 1979 roku w Toruniu.Jô móm sã rodzoné 27 gromicznika 1979 rokù w Torniu.
12Ile masz lat?Kùli lat jes të stôri?
13W maju skończę dwadzieścia siedem lat.W maju mdã 27 lat stôri.
14Z jakiego kraju pochodzisz?Skądka (z jaczégò kraju) pòchôdôsz?
15Pochodzę z Polski.Pòchôdóm z Pòlsczi.
16W jakim kraju teraz mieszkasz?Dze (w jaczim kraju) mieszkôsz?
17Teraz mieszkam w Polsce.Terôzka mieszkóm w Pòlsce.
18Mieszkam w Toruniu na ulicy Kwiatowej 7/8.Mieszkóm w Torniu prze Kwiatowi 7/8.
19Jak długo tam mieszkasz?Jak długò hénë mieszkôsz?
20Mieszkam w Toruniu od urodzenia.Jô Mieszkóm w Torniu òd wiedna /całe żëcé/ òd ùrodzeniégò.
21Mieszkam w Toruniu od siedmiu lat.Jô Mieszkóm w Torniu sétmë lat.
22Mieszkam w Toruniu od 1999 roku.Jô Mieszkóm w Torniu òd 1999 rokù.
23Czy jesteś żonaty?Jes të żeniałi?
24Czy jesteś mężatką?Jes të żeniałô?
25Nie, jestem kawalerem.Nié, jô jem kawalér.
26Nie, jestem panną.Nié, jô jem brutka.
27Tak, jestem żonaty od pięciu lat.Jo, jô jem piãc lat żeniałi.
28Tak, jestem mężatką od roku.Jo, jô jem rok żeniałô.
29Tak, ożeniłem się w zeszłym roku.Jo, móm sã òżenioné łoni.
30Tak, niedawno wyszłam za mąż.Jo, leno co móm sã òżenioné.
31Jestem rozwiedziony.Jô jem rozlazłi.
32Jestem rozwiedziona.Jô jem rozlazłô.
33Czy masz dzieci?Môsz të dzecë?
34Tak, mam dzieci. Dwóch chłopców i dziewczynkę.Jo, jô móm dzecë. Dwùch knôpów ë dzeùsa.
35Mam jedno dziecko. Dziewczynkę, ma na imię Zofia.Móm jedno dzeckò. Dzéwczã, òna sã nazéwô Zofijô.
36Mam jedno dziecko, a teraz jestem w czwartym miesiącu ciąży.Móm jedno dzeckò, ale terôzka jem niesama czwiôrti miesąc.
37Czy planuje pani mieć dzieci w najbliższej przyszłości?Czë ùdbôce miec dzecë w blësczi przindnoce?
38W jakim wieku są dzieci?Kùli lat są dzecë?
39Piotr ma siedem lat, a Paweł cztery.Pioter je 7 lat stôri, a Pauel sztërë.
40Czy twoi rodzice żyją?Twòji starszi żëją?
41Tak. Oboje cieszą się dobrym zdrowiem.Jo. Òbòje mają bëlné zdrowié/zdarwié.
42Ojciec żyje, ale matka zmarła dwa lata temu.Òjc żëje, le nënka mô ùmarłé dwa lata temù.
43Czy mieszkasz sam?Të mieszkôsz sóm?
44Mieszkam sam.Jo, mieszkóm sóm.
45Mieszkam z rodzicami i rodzeństwem.Jô mieszkóm ze starszima a rodzną.
46Mieszkam z moją przyjaciółką.Mieszkóm z mòją drëchną.
47Mieszkam razem z mężem i dziećmi w Toruniu.Mieszkóm razã ze chłopã ë dzeckama w Torniu.
48Od rozwodu mieszkam sam.Òd rozlézeniégò mieszkóm sóm.
49Kiedy planujesz ożenić się?Czedë ùdbôsz sã żenic?
50Kiedy planujesz wyjść za mąż?Czedë ùdbôsz sã żenic?