wróć do zestawu testów

Zwroty pytające

testowanie:

"1"
"2"
1Zwroty pytające.Pëtné zdania.
2Kto?Chto?
3Co?Co?
4Kogo?Kògò?
5Czego?Czegò?
6Czyj?Kògò?
7Gdzie?Dze?
8Dokąd?Dokądka? Dze?
9Kiedy?Czej? Czedë?
10O której godzinie?Ò jaczi gòdznie?
11Ile?Kùli? Wiele?
12Dlaczego?Czemù?
13Jak?Jak?
14Jaki?Jaczi?
15Jakiego rodzaju?Jaczégò ôrtu?
16Co to jest?Co to je?
17Skąd?Skądka?