wróć do zestawu testów

Zawieranie znajomości

testowanie:

"1"
"2"
1Zawieranie znajomości.Pòznawanié sã.
2Kto to jest?Chto to je?
3Jak on się nazywa?Jaczé je jegò miono? Jak òn sã nazéwô?
4Przepraszam, jak masz na imię?Przeprôszajã, (jô ni móm doczëté) jaczé je twòje miono?
5Czy mógłby pan podać swoje imię i nazwisko?Mòglë bë Wë pòdac swòje miono ë nôzwëstkò?
6Jak się nazywasz?Jak sã nazéwôsz? Jaczé je twòje miono?
7Pozwoli pan, że się przedstawię.Dozwòlëce, że sã przedstôwiã/òkôżã.
8Nazywam się Jan Nowak.Jô jem Jón Nowôk.
9Mam na imię Jan.Mòje miono je Jón.
10Nazywam się Anna Nowak.Nazéwóm sã Ana Nowôk.
11Mam na imię Anna.Mòje miono je Ana.
12Przepraszam, czy mógłby pan powtórzyć swoje nazwisko?Przeprôszajã, mòglë bë Wë rzec jesz rôz swòje nôzwëstkò?
13Chciałbym ci przedstawić pana Nowaka.Jô bë chcôł ce pòznac z wastą Nowôkã.
14To jest pan Nowak.Héwò je wasta Nowôk.
15To jest Jan.Héwò je Jón. To je Jón.
16Czy mógłbyś mnie przedstawić panu Nowakowi?Mógł bë të mie przedstawic wasce Nowôkòwi?
17Czy chciałbyś poznać moich przyjaciół?Chcôł të pòznac mòjich drëchów?
18Będzie mi bardzo miło.Mdã baro rôd.
19Mam zaszczyt przedstawić pana Jana Nowaka.Móm pòczestnosc przedstawic wastã Jana Nowôka.
20Mam przyjemność przedstawić panią Annę Nowak.Móm pòczestnosc przedstawic wastnã Anã Nowôk.
21Czy mógłbym mówić z panem Nowakiem?Czë mògã gadac z wastą Nowôkã?
22Proszę chwileczkę zaczekać, zaraz poproszę.Dożdżë/Dożdżëce sztërk, ju wòłóm.
23Pan Jan Nowak z Warszawy prosił, żebym przekazał panu jego najserdeczniejsze pozdrowienia.Wasta Nowôk z Warszawë chcôł, bë jô przekôzôł Wama jego brateczné pòzdrówczi.
24Czy moglibyśmy spotkać się znowu?Mòglë bë më sã znôu trafic/zeńc?